Magneticky zušľachtená voda

Magneticky zušľachtená voda

 

Ruskí vedci I. V .Dardimov, A. V. Krilov a Brehman v roku 1965 zverejnili výsledky výskumu o vplyve magnetických polí na obyčajnú vodu. Na základe výskumov objavili výnimočne blahodarný vplyv vody, ktorá prešla cez magnetické pole, na živé systémy (rôzne druhy rastlín a živočíchov). Môže sa povedať, že práve oni patrili k prvým vedcom, ktorí medzi prvými zaviedli použitie magnetizovanej vody aj v technike. Tiež je známy efekt, že voda, ktorá prešla cez magnetické pole tvorí menej vodného kameňa v potrubiach a zariadeniach kotlov, a je menej agresívna v kontakte s rôznymi prvkami technických systémov. Tento efekt sa už dávno využíva v technike. Od 60-tych rokov sa vo svete komerčne realizoval značný počet rôznych zariadení na magnetizáciu vody. Menšie systémy sú určené na osobné a rodinné použitie, kým väčšie sa inštalujú do systémov na zavlažovanie a distribúciu vody. Podobné zariadenia sa montujú do kotlov a iných systémov, aby sa zabránilo usadzovaniu vodného kameňa. Najviac takýchto zariadení širokej škály využitia sa realizovalo v Rusku, v Číne a v Japonsku. V Rusku sa realizovala hromadná montáž takýchto zariadení v poľnohospodárstve. Výsledky dosiahnuté použitím magnetizovaných vôd v technike a poľnohospodárstve sú výnimočné. Faktom je, že magnetizovaná voda znižuje usadzovanie vodného kameňa v kotlových zariadeniach a inštaláciách. Ruskí vedci zistili aj to, že ropa ktorá prešla cez magnetické polia nezanecháva usadeniny na potrubiach ropovodov. Táto skutočnosť má ohromný význam pre technickú prax, pretože kvôli takýmto usadeninám sa museli často meniť potrubia ropovodov. Bolo vedecky dokázané, že betón vyrobený pomocou magnetizovanej vody je oveľa odolnejší na atmosférické a iné vplyvy, ako betón vyrobený za pomoci obyčajnej vody. Takéto a podobné príklady sú vedecky verifikované a opísané v knihe autora, ruského vedca V. I. Klasena - „Magnetizovanie vodných systémov“, ktorá bola vydaná v Moskve v roku 1982. V knihe sú zverejnené aj fotografie dokov vybudovaných z materiálu, ktoré obsahujú obyčajnú a magnetizovanú vodu. Jasne poukazujú na to, že aj keď boli vybudované v rovnakom čase a boli vystavené rovnakým vplyvom, sú rozdielne: betónové doky z obyčajnej vody sa úplne rozpadli, kým tie z magnetizovanej vody vyzerajú ako nové.

Magneticky zušľachtená voda

Takisto prekvapujúce sú výsledky z poľnohospodárstva s aplikáciou magnetizovanej vody. Spomenutá skupina ruských vedcov zistila, že výnos slnečnice zavlažovanej magnetizovanou vodou je o 20% väčší ako výnos dosiahnutý pri zavlažovaní nemagnetizovanou vodou. Výnos sóje je vyšší o 40%,u obilnín dokonca aj o 50%. Pokusy boli prevádzané aj so zvieratami, a to za použitia magnetizovanej vody v ich výžive. Zvieratá napájané takouto vodou, alebo kŕmené krmivom rozpusteným v magnetizovanej vode, mali väčšie prírastky ako tie, ktoré dostávali obyčajnú vodu. Takéto zvieratá mali lepšie rozmnožovacie schopnosti, väčšiu odolnosť voči chorobám, lepšiu nosnosť vajec (u hydiny), značne vyššiu dojivosť (u kráv) atď. Významné efekty magnetizovanej vody boli dosiahnuté aj vo výžive. Použitím magnetizovanej pitnej vody sa zvyšuje odolnosť ľudského organizmu na infekcie a zvyšuje sa všeobecná psycho -fyzická vitalita. Ľudia, ktorí pijú takúto vodu sú zriedkavejšie chorí a v psycho – fyzickom zmysle sú vitálnejší. Všetky spomenuté efekty sú vedecky verifikované a prakticky aplikované, ale v niektorých krajinách, ako aj u nás, o nich široká verejnosť nemá k dispozícii dostatok informácií. Magnetické zušľachťovanie vody môže mať ohromný význam pri príprave potravín a rôznych nápojov. Je potrebné zdôrazniť, že značná časť magnetického zušľachťovania vody sa stratí pri teplote vody nad 65° C. Magnetické zušľachťovanie sa môže využívať aj pri konzervácii ovocia a húb. Ak sa konzervácia vykonáva nakladaním, ako je aj v prípade príprav zásob na zimu, pripravenú vodu je potrebné použiť bezprostredne pred zaliatím. Všetky potraviny konzervované za použitia magneticky zušľachtenej vody sú trvanlivejšie, majú lepšiu kvalitu v porovnaní s konzervovaním pomocou obyčajnej vody. Zelenina si zachová kvalitu dokonca aj v nasledujúcom roku. Toto všetko osobitne vystúpi do popredia pri nakladaní kapusty, kde sa na konzerváciu používa iba voda. Ak sa nakladanie vykonáva s magneticky zušľachtenou vodou, zabráni sa hnilobnému procesu kapusty, dokonca po uplynutí obvyklej doby konzumácie. Magneticky zušľachtená voda nemá vôbec žiadny škodlivý vplyv na ľudský organizmus, ani žiadne kontraindikácie a to znamená, že niet stavu ani choroby, kedy by sa nesmela používať. Jej použitie je povolené vždy a to bez škodlivých následkov. Najdôležitejší vplyv magneticky zušľachtenej vody tkvie v zosilnení obranných schopností vo všeobecnom zmysle. Ak sa používa magneticky zušľachtená voda na každodenné pitie, výsledky sú viditeľné už po niekoľkých týždňoch a to u chorých aj zdravých osôb. Najpresvedčivejším dôkazom sú hromadné epidémie chrípky. Osoby, ktoré pijú magneticky zušľachtenú vodu, sú zriedkavejšie choré (vo viacpočetných rodinách, ktoré pijú zušľachtenú vodu nikto neochorie, aj napriek častým kontaktom s chorými).
Osoby, ktoré pijú magneticky zušľachtenú vodu majú neporovnateľne menej zdravotných problémov, pričom je vylúčené pôsobenie autosugescie. V medicíne je známy placebo efekt, ktorý tkvie v tom, že aj nepravý liek môže pozitívne vplývať na chorého, ak verí vo vyliečenie, no pri použití magneticky zušľachtenej vody nie je ťažké rozoznať, čo predstavuje jej objektívne pôsobenie. Počet ochorení akéhokoľvek druhu je niekoľkokrát menší medzi ľuďmi, ktorí pijú magneticky zušľachtenú vodu vo vzťahu na časové obdobie a rovnaké podmienky, keď takúto vodu nepili. Ak sa počet ochorení porovná s náhodne vybranou skupinou rovnakej vekovej štruktúry a životných podmienok, dochádza sa k záveru, že tí, ktorí pijú magneticky zušľachtenú vodu, sú mnohonásobne menej chorí. Okrem zlepšenia obranných schopností organizmu, magneticky zušľachtená voda urýchľuje proces uzdravenia v prípade rôznych ochorení. Použitie magneticky zušľachtenej vody na terapeutické účely je pri každom druhu choroby prospešné bez ohľadu na terapiu, ktorú určí lekár. Taká voda nebude negatívne pôsobiť na obvyklý spôsob liečby, ani nebude mať škodlivé následky a to bez ohľadu na druh terapie. Ľudia, ktorí používali magneticky zušľachtenú vodu zdôrazňujú, že spozorovali nárast úrovne životnej energie v kompletnom psycho - fyzickom zmysle. Výsledok tohto efektu je všeobecné omladzovanie ľudského organizmu. Použitie magnetizovanej vody pomáha k získaniu rovnováhy metabolických procesov a výsledok toho je aj regulácia telesnej hmotnosti. Magneticky zušľachtená voda znižuje nervové napätie a depresiu a zvyšuje odolnosť organizmu voči stresu. Dochádza k zvýšeniu intelektuálnych schopností a všeobecného duchovného stavu. Konzumácia magneticky zušľachtenej vody môže pomôcť pri urýchlení pozitívnych procesov vo vašom organizme, ako aj pri liečení orgánových porúch a pri zlepšení psycho – fyzických schopností.