Stella F-300

Stella

Stella

Stella

Stella F-300

 

KONŠTRUKCIA PRÍSTROJA

 • Prvý predfilter- 5 mikronový
 • druhý predfilter-uhlíkový
 • tretí predfilter- 1 mikronový
 • Hlavný filter-osmotická membrána
 • remineralizátor

Opis fungovania prístroja

 

Základný princíp fungovania prístroja sa zakladá výlučne na procese mechanického prečisťovania vody.

Voda z vodovodnej siete vchádza do prvého polypropylénového predfiltra s hustotou 5 mikrónov, ktorý mechanickým spôsobom odstraňuje zem, blato, hrubý a drobnejší piesok a iné znečistenia rozložiteľné vo vode väčšie od 5 mikrónov. Potom voda cez buster pumpu vchádza do druhého predfiltra – typ ,,Uhlíkový“ s aktívnym uhlíkom vysokej akosti, ktorý absorbuje chlór a chlór-fenól. Buster pumpa zabezpečuje optimálny pracovný tlak v systéme a odporúča sa všade tam, kde je tlak v inštalácii pod 2,5 baru, ako i tam, kde sú namontované hydrofóry. Po tom voda vchádza do tretieho predfiltra – typ polypropylénový, ktorý svojou veľkou absorpčnou schopnosťou vsáva rôzne škodlivé chemické zlúčeniny (pesticídy, deterdženty atď.)

Z tretieho predfiltra sa voda dostáva do hlavného filtra, ktorý má polopriepustnú osmotickú membránu. Pri pôsobení tlaku vody, prostredníctvom procesu obrátenej osmózy, hlavný filter čistí vodu od zlúčenín solí ťažkých kovov, vírusov, baktérií a iných znečistení väčších od 0,0005 mikrónu. Z hlavného predfiltra teraz už prečistená voda vchádza do nádrže pod tlakom. Tlakom, na osobitne nainštalovanom kohútiku, sa voda z nádrže dostáva posledného filtra (Post filter), ktorý obohacuje prefiltrovanú vodu o potrebné minerály a zlepšuje chuť pitnej vody pred priamym konzumovaním. Na konci, prečistená voda prechádza cez magnetizér, kde sa magneticky polarizuje. Odstránená nečistota v tvare tzv. ,,špinavej vody“ vyteká z filtra osobitnou prípojkou na sifón do kanalizácie. V prípade, že vo vodovodnej sieti zmizne voda, prepínač nízkeho tlaku reaguje, prerušuje elektrický obvod a zastavuje buster pumpu. Prepínač vysokého tlaku zastavuje fungovanie pumpy, keď sa nádrž naplní prečistenou vodou.

Obmedzenia napájania vody

 
 • 1. Teplota vody: 4-40 stupňov Celzia, nenechávajte systém vonku. Je nevyhnutné sa vyhýbať mrznutiu a slnečnému žiareniu
 • 2. Analýza vody: TDS 1000 PPM a menej
 • 3. Tvrdosť vody: 250 PPM a menej
 • 4. Tlak napájania vody: 0,7-2,7 bar s pumpu, 3,4-6,9 bar bez pumpy
 • 5. Maximálny prevádzkový tlak: pod 8,6 bar

Popis funkcií filtra

 
 • 1. prvý predfilter 6 mesiacov: je hrdzavý, špinavý a ucpaný
 • 2. druhý predfilter 6 mesiacov: zachytáva pachy, chlór a chemické hnojivá. Chráni RO osmózu pred zničením.
 • 3. sediment 1 6 mesiacov: filtruje znečistené látky
 • 4. RO osmóza 3 roky: používaním pokročilej technológie, filter separuje zlé čiastky ako baktérie, vírusy, vápenec, ťažké kovy, pesticídy a chem. nečistoty atď z vody. Čistá voda a zdravé minerály vychádzajú z výstupu stroja.
 • 5. Remineralizátor 6 mesiacov: Tento filter robí čistú vodu chutnou a sladkou.

Pozn.: V prípade že zákazník používa vodu zo veľmi zlou kvalitou, čas výmeny filtrov, teda pravidelného servisu sa kráti. Navyše keď vodný tlak prekračuje obmedzenia obráťte sa na profesionálneho technika a požiadajte ho o pomoc aby ste predlžili životnosť tohto výrobku.