SERVISNÁ SLUŽBA
Filtre servisna sluzba

POUŽÍVANIE A SPÔSOB ÚČINNOSTI

 

Filtre NOBEL slúžia na zlepšovanie kvality vody v domácnostiach, podnikoch a priemysle. Používajú sa ako dodatočný element napojený na domovú vodovodnú inštaláciu s vlastnou nádržou a kohútikom.

Filtre fungujú na princípe prečisťovania s osmotickou reverzibilnou membránou, ktorá sa osvedčila ako najúčinnejšia a najlacnejšia na exploatáciu, vo vzťahu na stupeň prečistenia.

Doba účinnej exploatácie v závislosti od znečistenia ,, vstupnej“ vody a vhodnej údržby v zmysle výmeny exploatačného materiálu.

Pre samotné fungovanie prístroja na prečisťovanie je veľmi dôležitý pracovný tlak. Tlak sa má pohybovať v rozpätí 2,5 – 8 barov. Čím je tlak vyšší, lepšie je kvalitatívne a kvantitatívne fungovanie prístroju.

Tam, kde sa vopred vie, že je tlak vody v inštaláciách nízky (spod 2,5 baru) alebo sa používa hydrofór, odporúčame NOBEL prístroje, ktoré už majú namontované buster pumpu. Buster pumpa sa vždy môže dodatočne namontovať na všetky NOBEL prístroje.

NAMONTOVANIE PRÍSTROJA

 


Prístroje na prečisťovanie sa montujú na dolný kuchynský element alebo na drez, v závislosti od typu prístroja. Napájajú sa na vodovodnú inštaláciu za pomoci konektora pred kuchynským kohútikom. Montáž je započítaná do ceny prístroja.

SERVISNÁ SLUŽBA NOBEL

 


Nobel Corporation má vďaka spoločnosti Bystrina, s.r.o. dobre vybavenú a rozvinutú servisnú službu, ktorá pokrýva celé územie Slovenska.

EXPLOATAČNÝ MATERIÁL

 


Exploatačný materiál, čiže spotrebný materiál, zahrňuje všetky vložky filtrov a osmotickú membránu. Aby prístroj na prečisťovanie dobre fungoval a dával kvalitnú prečistenú vodu, je potrebné pravidelne vymieňať exploatačný materiál podľa dolu uvedenej tabuľky. Voda v rozličných oblastiach Slovenska nemá rovnakú kvalitu. Taktiež jestvujú veľké rozdiely medzi vodou z mestských sídlisk a dedinských vodovodov či súkromných studní. Podľa skúseností sa vložky musia meniť skôr na základe reálneho opotrebovania a nie podľa predpísaných noriem. To znamená, že v konkrétnej oblasti, vodovode alebo studni sa môže nachádzať voda horšej kvality, čo spôsobujú špecifické dôvody. Častejšia výmena filtrov kupujúcemu nepredražuje údržbu prístroja.

Tabulka vymeny