VEDELI STE, ŽE...?

VEDELI STE, ŽE

 
  • ŽE JE NA NAŠEJ PLANÉTE IBA 1% PITNEJ VODY?
  • ŽE 35 000 ĽUDÍ, Z TOHO 15 000 DETÍ DENNE UMIERA V DÔSLEDKU SLABEJ KVALITY A NEDOSTATKU VODY?
  • ŽE SA ZO VŠETKÝCH CHORÔB, 80% SA DO ĽUDSKÉHO ORGANIZMU DOSTÁVA PROSTREDNÍCTVOM VODY?
  • ŽE NÁŠ ORGANIZMUS OBSAHUJE VYŠE 70% VODY?
  • ŽE NÁM TVRDÁ VODA ZNAČNE ZDRAŽUJE ÚDRŽBU DOMOVÝCH PRÍSTROJOV A ZVYŠUJE SPOTREBU ENERGIE, DETERDŽENTOV, ŠAMPÓNOV A ZMÄKČOVAČOV
  • "NOBEL CORPORATION" VÁM UMOŽŇUJE ABY STE TIE PROBLÉMY MALI ZA SEBOU A SEBE A SVOJEJ RODINE ZABEZPEČILI V DOSTATOČNÝCH MNOŽSTVÁCH NAJKVALITNEJŠIU PITNÚ A ZMÄKČENÚ VODU

REZERVUJTE SI BEZPLATNÉ TESTOVANIE VODY A PREZENTÁCIU PRÍSTROJOV, NA TELEFÓN:
tel./fax: +421 917 548 902