O vode
Osmoza

Osmóza

 

Obrátená (reverzná) osmóza, známa aj ako hyperfiltrácia, je skoro dokonalý proces filtrovania vody. Tento proces umožňuje odstraňovanie najdrobnejších častíc z vody. Reverzná osmóza sa používa na prečisťovanie vody a odstraňovanie anorganických minerálov, solí a ostatných nečistôt s cieľom zlepšenia vzhľadu, chuti a ostatných vlastností vody. Tak vzniká kvalita vody, ktorá uspokojí aj najšpecifickejšie požiadavky. Po už známych spôsoboch prečisťovania vody priemyselnou filtráciou, preváraním a chlórovaním, sme sa dostali k technicky skoro dokonalého spôsobu filtrácie vody, ktorý z takmer každej vody môže vytvoriť pitnú vodu. Ide postup reverznej osmózy. Osmotické membrány používané v tomto postupe majú také drobné otvory, že cez ne môžu preniknúť len molekuly čistej vody a všetky nečistoty zostávajú na membráne a vylučujú sa cez odvod ako technická odpadová voda. Takýmto spôsobom prečisťovania vzniká pitná voda vysokej kvality, ktorá sa môže používať aj na medicínske účely. V tomto procese sa používa polopriepustná membrána, ktorá prepúšťa prečistenú tekutinu a zároveň odstraňuje zvyšné zložky.

ÚČINNOSŤ PRÍSTROJOV NA ODSTRAŇOVANIE ZNEČISTENIA VODY (KRITÉRIÁ SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE).

Osmoza

 

Vysvetlivky:

– Bez účinku
+/– Niektoré redukujú čiastočne
+ Dobre odstraňuje
++ Veľmi dobre odstraňuje
* Vyžaduje si filter s reverznou osmózou a vtedy účinne odstraňuje
** Trichalometány – THE – Trichaloetilen

V prírode postup osmózy používajú rastliny tak, že sa z prostredia s nižším vnútorným tlakom, ako je pôda, čerpajú látky a prenášajú polopriepustnými membránami aj do toho posledného listu na ich vrcholci. V osmotickej membráne sa deje obrátený proces. Otvory na polopriepustnej osmotickej membráne sú také drobné, že zachytávajú najväčšiu časť nečistôt z vody, ako aj molekulárne zlúčeniny. Najmenšia známa baktéria je veľká 0,2 mikrónu, najmenší vírus 0,002 mikrónu a otvor na polopriepustnej membráne veľkosti 0,0005 mikrónu. Z tohto porovnania je viditeľné, že ani vírus ani baktéria sa nemôžu dostať cez otvor na membráne.

Keď voda spolu s prítomnými nečistotami príde na osmotickú membránu, jej tok sa rozdeľuje na dve časti: priebojný, ktorý prechádza cez otvory membrány a predstavuje prečistenú vodu a koncentrovanú časť, ktorá spolu s zachytenými nečistotami odchádza do odpadu v tvare technickej odpadovej vody.

Systém RO prvotne zdokonalili americkí vedci po II. svetovej vojne a začiatkom obdobia ,,Studenej vojny.“ Vláda USA začala investovať stovky miliónov dolárov s cieľom vynájdenia najlepšej metódy prečisťovania pitnej vody ako prevencie v prípade chemických a biologických útokov. V priebehu šesťdesiatych rokov sa technológia RO používala výlučne na vojnové ciele. V roku 1962 vláda USA buduje prvé zariadenia, ktoré denne produkujú 3 000 litrov vody, výlučne pre potreby vojakov.

Dnes RO aj naďalej zostáva metódou, ktorá najviac prispieva k zdravému spôsobu života a zároveň umožňuje ekonomické hospodárenie so zdrojmi vody, takže sa tento vynález považuje za jeden z najväčších technologických medzníkov v tomto storočí.

Výhody používania Nobel čistej vody:

 • odporúča sa pre bábätká
 • nemení arómu potravín pri varení (ba naopak: chute sú oveľa intenzívnejšie, lebo voda nie je nasýtená vodným kameňom a môže rozložiť viacej látok z potravín)
 • urýchľuje metabolizmus, takže je nevyhnutná pri odtučňovacích kúrach
 • ideálna je pre rýchlovarné kanvice, parné žehličky a iné prístroje lebo nevytvára usadeniny vodného kameňa
 • zaručene čistá voda v prípade ekologických havárií alebo poškodenia vodovodných potrubí
 • vždy je jej dostatočné množstvo, bez kúpy plastových fliaš a ich nosenia
 • umožňuje finančné úspory vo vzťahu ku kupovaniu vody v predajni
 • znižuje úroveň cukru v krvi u diabetikov
 • normalizuje zvýšený krvný tlak
 • znižuje úroveň mastnôt v krvi
 • pôsobí zmierňujúco na pacientov s gastritídou alebo poruchami tráviaceho ústrojenstva
 • voda neobsahuje toxické elementy ...