Stella F-500

Stella

Stella

Stella

Stella F-500

 

KONŠTRUKCIA PRÍSTROJA

Proces toku

 • 1. Prvý predfilter- 5 mikronový
 • 2. druhý predfilter-uhlíkový
 • 3.tretí predfilter- 1 mikronový
 • 4. Hlavný filter-osmotická membrána
 • 5. remineralizátor
 • 6. UV lampa s transformátorom

Opis fungovania prístroja

 

Základný princíp fungovania prístroja sa zakladá výlučne na procese mechanického prečisťovania vody.

Voda z vodovodnej siete vchádza do prvého predfiltra z polypropylénovou membránou (20 mikrónov), ktorý mechanickým spôsobom odstraňuje zem, blato, hrubý a drobnejší piesok a iné znečistenia rozložiteľné vo vode väčšie od 20 mikrónov. Potom voda cez buster pumpu vchádza do druhého predfiltra – typ ,,Uhlíkový“ s aktívnym uhlíkom vysokej akosti, ktorý absorbuje chlór a chlór-fenól. Buster pumpa zabezpečuje optimálny pracovný tlak v systéme. Buster pumpa sa odporúča všade tam kde je tlak v inštalácii pod 2,5 baru, ako i tam kde sú namontované hydrofóry. Po tom voda vchádza do tretieho predfiltra – typ PX-05. Z tretieho predfiltra sa voda dostáva do hlavného filtra z polopriepustnou osmotickou membránou. Pri pôsobení tlaku vody, procesom obrátenej osmózy, hlavný filter čistí vodu od zlúčenín solí ťažkých kovov, vírusov, baktérií a iných znečistení väčších od 0,0005 mikrónu. Z hlavného predfiltra teraz už prečistená voda, prítokom regulovaným automatickým stop-ventilom, vchádza do nádrže pod tlakom. Tlakom na osobitne inštalovanom kohútiku sa voda z nádrže dostáva do posledného filtra (Post filter), ktorý obohacuje vodu o potrebné minerály( calcium, magnezium...) a zlepšuje chuť pitnej vody, pred priamym konzumovaním. Po tom voda prechádza cez UV lampu, ktorá vykonáva chladnú sterilizáciu vody. Na konci, prečistená voda prechádza cez magnetizér, kde sa magneticky polarizuje.
Odstránená nečistota v tvare tzv. ,,špinavej vody“ vyteká z filtra cez osobitnú prípojku na sifón do kanalizácie.

Obmedzenia napájania vody

 
 • 1. Teplota vody: 4-40 stupňov Celzia, nenechávajte systém vonku. Je nevyhnutné sa vyhýbať mrznutiu a slnečnému žiareniu
 • 2. Analýza vody: TDS 1000 PPM a menej
 • 3. Tvrdosť vody: 250 PPM a menej
 • 4. Tlak napájania vody: 0,7-2,7 bar s pumpu, 3,4-6,9 bar bez pumpy
 • 5. Maximálny prevádzkový tlak: pod 8,6 bar