Filter ponuka Univerzal
Filter ponuka Univerzal

UNIVERSAL F-500 PMZ

 

KONŠTRUKCIA PRÍSTROJA

 • Prvý predfilter – typ PX 20
 • Druhý predfilter – typ ,,Uhlíkový“
 • Hlavný filter – osmotická membrána typ S1812-70 50GPD
 • Posledný filter – Post filter
 • Elektromagnetický stop-filter
 • UV lampa s transformátorom
 • Automatický stop-ventil
 • Nádrž pod tlakom
 • Kohútik pre čistú vodu
 • Buster pumpa
 • Magnetizér MZ-RO

OPIS FUNGOVANIA PRÍSTROJA

 

Základný princíp fungovania prístroja NOBEL F-500 PMZ sa zakladá výlučne na procese mechanického prečisťovania vody.
Voda z vodovodnej siete vchádza do prvého predfiltra z polypropylénovou membránou (20 mikrónov), ktorý mechanickým spôsobom odstraňuje zem, blato, hrubý a drobnejší piesok a iné znečistenia rozložiteľné vo vode väčšie od 20 mikrónov. Potom voda cez buster pumpu vchádza do druhého predfiltra – typ ,,Uhlíkový“ s aktívnym uhlíkom vysokej akosti, ktorý absorbuje chlór a chlór-fenól. Buster pumpa zabezpečuje optimálny pracovný tlak v systéme. Buster pumpa sa odporúča všade tam kde je tlak v inštalácii pod 2,5 baru, ako i tam kde sú namontované hydrofóry. Po tom voda vchádza do tretieho predfiltra – typ PX-05. Z tretieho predfiltra sa voda dostáva do hlavného filtra z polopriepustnou osmotickou membránou. Pri pôsobení tlaku vody, procesom obrátenej osmózy, hlavný filter čistí vodu od zlúčenín solí ťažkých kovov, vírusov, baktérií a iných znečistení väčších od 0,0005 mikrónu. Z hlavného predfiltra teraz už prečistená voda, prítokom regulovaným automatickým stop-ventilom, vchádza do nádrže pod tlakom. Tlakom na osobitne inštalovanom kohútiku sa voda z nádrže dostáva do posledného filtra (Post filter), ktorý obohacuje vodu o potrebné minerály( calcium, magnezium...) a zlepšuje chuť pitnej vody, pred priamym konzumovaním. Po tom voda prechádza cez UV lampu, ktorá vykonáva chladnú sterilizáciu vody.
Na konci, prečistená voda prechádza cez magnetizér, kde sa magneticky polarizuje.
Odstránená nečistota v tvare tzv. ,,špinavej vody“ vyteká z filtra cez osobitnú prípojku na sifón do kanalizácie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

 
 • Maximálny objem filtrovania: 80 – 100 l pitnej vody za 24 hodín, za optimálnych podmienok, so silnejšou membránou aj do 300 l
 • Napájanie el. energiou: 220 V pre UV lapmu a buster pumpu
 • Minimálny tlak vody: 2,45, baru
 • Objem nádrže pod tlakom: 8 – 10 l netto
 • Pracovná teplota prívodovej vody: 10 – 30°C
 • Maximálny objem rozložiteľných látok vo vode: 2000 mg/l
 • Nivelácia rozložiteľných látok vo vode: 85 – 100%
 • Miesto montáže: Filter – pod drezom
 • Nádrž – pod drezom
 • Kohútik – na dreze
 • Rozmery prístroja: 480 x 480 x 150 mm
 • Rozmery nádrže: 280 x 440 mm