Filter ponuka Bassis
Filter ponuka Bassis

BASSIS F-300 PMZ

 

KONŠTRUKCIA PRÍSTROJA

 • Prvý predfilter – typ polypropylénový 20 mikrónov
 • Druhý predfilter – typ Carbon block (briketovaný aktívny uhlík)
 • Tretí predfilter – typ polypropylénový 5 mikrónov
 • Hlavný filter – osmotická membrána typ RE1812-50. 50GPD
 • Posledný filter – Post filter
 • Elektromagnetový stop-filter
 • Prepínače nízkeho a vysokého tlaku
 • Buster pumpa
 • Nádrž pod tlakom
 • Kohútik pre čistú vodu
 • Magnetizér MZ-RO

OPIS FUNGOVANIA PRÍSTROJA

 

Základný princíp fungovania NOBEL-a F-300PMZ sa zakladá výlučne na procese mechanického prečisťovania vody.
Voda z vodovodnej siete vchádza do prvého polypropylénového predfiltra s hustotou 20 mikrónov, ktorý mechanickým spôsobom odstraňuje zem, blato, hrubý a drobnejší piesok a iné znečistenia rozložiteľné vo vode väčšie od 5 mikrónov. Potom voda cez buster pumpu vchádza do druhého predfiltra – typ ,,Uhlíkový“ s aktívnym uhlíkom vysokej akosti, ktorý absorbuje chlór a chlór-fenól. Buster pumpa zabezpečuje optimálny pracovný tlak v systéme a odporúča sa všade tam, kde je tlak v inštalácii pod 2,5 baru, ako i tam, kde sú namontované hydrofóry. Po tom voda vchádza do tretieho predfiltra – typ polypropylénový, ktorý svojou veľkou absorpčnou schopnosťou vsáva rôzne škodlivé chemické zlúčeniny (pesticídy, deterdženty atď.).
Z tretieho predfiltra sa voda dostáva do hlavného filtra, ktorý má polopriepustnú osmotickú membránu. Pri pôsobení tlaku vody, prostredníctvom procesu obrátenej osmózy, hlavný filter čistí vodu od zlúčenín solí ťažkých kovov, vírusov, baktérií a iných znečistení väčších od 0,0005 mikrónu. Z hlavného predfiltra teraz už prečistená voda vchádza do nádrže pod tlakom. Tlakom, na osobitne nainštalovanom kohútiku, sa voda z nádrže dostáva posledného filtra (Post filter), ktorý obohacuje prefiltrovanú vodu o potrebné minerály a zlepšuje chuť pitnej vody pred priamym konzumovaním.
Na konci, prečistená voda prechádza cez magnetizér, kde sa magneticky polarizuje. Odstránená nečistota v tvare tzv. ,,špinavej vody“ vyteká z filtra osobitnou prípojkou na sifón do kanalizácie. V prípade, že vo vodovodnej sieti zmizne voda, prepínač nízkeho tlaku reaguje, prerušuje elektrický obvod a zastavuje buster pumpu. Prepínač vysokého tlaku zastavuje fungovanie pumpy, keď sa nádrž naplní prečistenou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

 
 • Maximálny objem filtrovania: 80 – 100 l pitnej vody za 24 hodín, za optimálnych podmienok, so silnejšou membránou aj do 300 l
 • Napájanie elektrinou: 230 V 50Hz pre buster pumpu
 • Minimálny tlak vody: 2,45, baru
 • Objem nádrže pod tlakom: 8 – 10 l netto
 • Pracovná teplota prívodovej vody: 10 – 30°C
 • Maximálny objem rozložiteľných látok v prečistenej vode: 2000 mg/l
 • Účinok odstránených látok v prečistenej vode: 85 – 100%
 • Miesto montáže: Filter – pod drezom
 • Nádrž – pod drezom
 • Kohútik – na dreze
 • Rozmery prístroja: 480 x 480 x 150 mm
 • Rozmery nádrže: D280 x 440 mm