O vode
O vode

Voda – prameň života

 

Svet pozostáva z 75% vody, ale iba jedno percento je použiteľné na pitie. Voda, ktorú používame je tá istá voda od vzniku sveta, vyparovaním zo zemského povrchu v tvare vodnej pary odchádza do ovzdušia, kde sa chladí a v tvare dažďa alebo snehu sa vracia na zem. V ovdzduší sa nachádzajú tony nečistôt, ktoré sa v tvare zrážok vracajú na zem. Roky pokroku a urýchleného rozvoja mali za následok značné zmenšeníe počtu prameňov vody ako i ich znečistenie. Najväčšie znečistenia sú v priemyselných zónach a v poľnohospodárskych oblastiach v dôsledku prehnaného používania chemických prostriedkov a pesticídov, ktoré znečisťujú vodu.

Najčastejšie znečistenia vo vode sú chemické znečistenia, pesticídy, uhlíkové a naftné fenóly, ťažké kovy, olovo, meď, chrom, kadmium, ortuť a zink. Z termických znečistení prítomné sú kyslé dažde, výfukove plyny, radioaktívne znečistenia z veľkým výskytom stroncia a radia.
Odkiaľ sa zhromažďujú znečistenia takého druhu? Povrchové vody (rieky, jazerá) obsahujú veľké množstvo odpadných vôd, ktoré obsahujú biologické, chemické organické a neorganické znečistenia. Tým spôsobom sa znečisťuje pôda v okolí riek a jazier čo necháva následky aj na širšie prostredie.

Podzemné vody prechádzajúce cez pôdu sa prirodzee filtrujú ale časť znečistenia zostáva. Priemyselná filtrácia vody iba čiastočne eliminuje látky škodlivé pre ľudský organizmus. Varením vo vode sa ničí len malý počet baktérií a zostávajú v nej vírusy, chemické zlúčeniny a ťažké kovy. Chlórovaním vody sa vlastne koná dezinfekcia vody ale chlór škodí zdraviu najmä deťom vo vývoji. Na kvalitu vody vplývajú sezónne geologické zmeny, zrážky, pramene používania a stav vodovodného potrubia. Olovo, vinyl-chlorid a mnohé iné karcenogénne látky, ktoré sa nachádzajú vo vodovodnom potrubí, prenikajú aj do pitnej vody. Ľudský organizmus pozostáva z 75% vody a 24 elementov. Hlavnú masu tvoria štyri elementy a najdôležitejšíe sú vodík a kyslík, z ktorých pozostáva aj voda. Voda je základom pre všetky chemické, biologické a mechanické funkcie v organizme. Behom roka človek vypije okolo 1000 litrov vody, t.j. dva litre denne alebo počas celého ľudského života okolo 60 000 litrov. Voda je nevyhnutná pre všetky funkcie v organizme: správny krvný obeh, práca mozgu, výmena látok v organizme (metabolizmus), regulácia telesnej teploty, fungovanie obličiek a urinárneho traktu, fungovanie tráviaceho traktu (žalúdok, črevá a správne trávenie), práca svalov a nervovej sústavy, transport výživných látok do každej bunky, správne fungovanie kĺbov a kostí, eliminácia toxínov z organizmu. Jednoducho, pre človeka a všetky živé bytosti, niet života bez vody.

Voda má mimoriadny význam vo vývoji novorodencov a detí.

 

Telo novorodenca pozostáva z 80% vody. V prvom roku života strojnásobí svoju telesnú váhu. Matky pozorne a starostlivo vyberajú potraviny pre bábätko ale či dostatočne dbajú o tom najdôležitejšie – o čistú vodu? Malé deti sú beztak veľmi citlivé na znečistenú vodu. Vo vode nevidno rozložené olovo, ktoré nemá chuť ani vôňu. Voda znečistená olovom môže spôsobiť tragické následky – biochemické zmeny pri nízkom stupni znečistenia, neurologické zmeny pri strednom stupni a smrť pri extrémne vysokom stupni otrávenenia. Organizmus malého dieťaťa absorbuje olovo rýchlejšie ako organizmus dospelých. Používanie vody, ktorá obsahuje olovo u detí, má za následok obmedzenie ich mentálneho a fyzického vývoja, trvalé podráždenie, anémiu, bolesť v žalúdku, nízky vzrast, poruchy správania a poruchy v procese učenia. Voda obsahuje aj minerály neorganického pôvodu, ktoré vodu robia ,,tvrdou“. Tieto sú škodlivé pre organizmus človeka lebo ich nemôže absorbovať. Pre ľudský organizmus sú nevyhnutné organické minerály, ktoré človek dostáva z potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Dospelá osoba behom života „vnesie“ do svojho organizmu asi 200 kg kameňa, ide o minerály neorganického pôvodu.

Čo sa s nimi deje? Aby ich organizmus vylúčil je nevyhnutné pitie čistej vody, aby sa tak cez obličky vylúčili z organizmu. V opačnom prípade sa usádzajú a vytvárajú kameň v žlčovode alebo v obličkách. Takzvané ,,kyslé kryštály“ sú minerály neorganického pôvodu, ktoré sa usádzajú na stenách krvných ciev (artérie a žily) a spolu s mastnotami vytvárajú usadeniny (ateromy) čo časom zužuje priechodnosť krvných ciev a má za následok proces aterosklerózy a jeho následky: zvýšenie krvného tlaku (hypertenzia) ale i infarkt srdca, pľúc, mozgu. Úmrtnosť pri chorobách kardiovaskulárnej sústavy je na prvom mieste vo svete. ,,Tvrdá“ voda zle vplýva na nervovú sústavu, najmä na mozgové bunky (neuróny), poškodzuje ich a oni sa neregenerujú. ,,Tvrdá“ voda poškodzuje kosti, najmä veľké kĺby a chrbticu a zmenšuje im pohyblivosť. Karcinogénne látky (radionuklidy): radium, stroncium, prítomné vo vode, podporujú výskyt maliíných ochorení. Štatistiky nasvedčujú, že sa karcinómy hrubého čreva zjavujú u ľudí v stredných rokoch, najčastejšie práve pre dlhodobé užívanie ,,tvrdej vody.“ Rádioaktívne látky nemožno z organizmu odstrániť, oni sa v ňom kumulujú. Prítomnosť chlóru vo vode má za následok poškodenie nervovej sústavy najmä mozgu a tráviaceho ústrojenstva (žalúdok, črevá). Taktiež má za následok urýchlené starnutie kože. Vo vode sa nachádzajú rôzne mikroorganizmy, ktoré sa ťažko liečia ako sú améby, salmonela, vírusy a iné. Pre všetky uvedené problémy, ktoré môžu vzniknúť konzumovaním vody z existujúcich vodovodných sústav, je našou radou:

 

PITE IBA ČISTÚ VODU!

 

Pravá čistá voda pre Vás a Vašu rodinu je NOBEL voda. NOBEL rozmýšľa o zdraví a o prevencii skôr ako o liečbe.

 

Čo je to NOBEL voda?

 

Je to skoro dokonale čistá voda. Vzniká prečisťovaním v sústavách filtrovania, ktoré fungujú podľa princípu reverznej osmózy. Pod pojmom osmóza chápeme proces prechádzania iónov z roztoku s nižšou koncentráciou do roztoku s vyššou koncentráciou solí, rozdelených navzájom polopriepustnou membránou. Polopriepustná membrána dovoľuje iónom vody z časti kde je nižšia koncentrácia dostať sa do časti s vyššou koncentráciou dokiaľsa koncentrácia solí na oboch stranách membrány nevyrovná.